Datenschutz

Login
Produkte
Search

Varstvo osebnih podatkov pri PayLife-u


Cenimo, da ste nam zaupali svoje osebne podatke. Osebni podatki so danes pomembna in občutljiva informacija v poslovanju z vami.

Nove določbe Splošne uredbe EU o varstvu podatkov vam prinašajo še več varnosti in zaščito vaših osebnih podatkov.

 

Vse informacije na enem mestu

Informacije o varstvu podatkov


Informacije o varstvu podatkov
Zaupno ravnanje z osebnimi podatki naših strank je že ves čas temeljna naloga v našem bančnem poslovanju.

Kot avstrijska bančna ustanova smo prav tako zavezani k spoštovanju bančne skrivnosti in k molčečnosti o podatkih in dejstvih naših strank, ki so nam bili v poslovanju zaupani ali do katerih imamo dostop.

V nadaljevanju vam bomo podrobno navedli, katera določila varstva podatkov se uporabljajo za vašo predplačniško kartico PayLife.

Vprašanja in odgovori k varstu podatkov

 

Namen Splošne uredbe je na nivoju Evrope zagotoviti enotno obravnavo varstva podatkov ter pravno varnost in transparentno obdelavo osebnih podatkov.

Novo ureditev se začne uporabljati neposredno in v vseh državah članicah hkrati, saj se jo kot Splošno uredbo, z razliko od direktive uporablja prednostno pred nacionalnimi zakoni.

Vaša dolžnost posredovanja osebnih podatkov velja za tiste podatke, ki so potrebni za vzpostavitev in izvajanje poslovnega razmerja in za pridobivanje katerih smo zakonsko zavezani.

V kolikor nam podatkov ne boste dali na razpolago, bomo sklenitev pogodbe ali njeno izvajanje morali zavrniti oz. ustaviti in posledično poslovno razmerje zaključiti.

Niste pa dolžni soglašati z obdelavo podatkov, ki za izvajanje pogodbenih določb niso relevantni oz. niso zakonsko in/ali regulatorno potrebni.

 • Obdelava osebnih podatkov – obdelujemo tiste podatke, s katerimi vas je mogoče neposredno ali posredno prepoznati.
 • Med osebne podatke sodijo podatki, kot so ime, naslov, kontaktni podatki, npr. telefonska številka ali e-poštni naslov, datum in kraj rojstva, državljanstvo idr., podatki o osebnem dokumentu, npr. datum izdaje, avtentifikacija stranke, npr. preizkus avtentičnega  podpisa za prepoznavanje istovetnosti.
 • Poleg naštetih podatkov lahko sem sodijo tudi naslednji operativni podatki:
 • Datum vloge in datumi o izpolnitvi pogodbenih obveznosti
 • podatki o vašem finančnem statusu, npr. bonitetna ocena stranke, t.i. scoring oz. rating idr.
 • oglasni podatki in podatki o prodaji
 • registrski podatki
 • posnetki telefonskih pogovorov
 • informacije o elektronski komunikaciji z banko, npr. spletne strani, strani za stranke, aplikacije, piškotki itn.
 • rezultati obdelave podatkov, ki jih banka generira sama, kot tudi
 • podatki o izpolnjevanju zakonskih zahtev in zahtev regulatorja
 • Pri poslovnih strankah javne podatke o podjetju dodatno pridobivamo iz sodnega registra in poslovnega poročila, davčne številke, dejavnosti, področja dejavnosti in iz javno dostopnih podatkov o poslovanju. 

Obdelujemo tiste osebne podatke, ki nam jih v okviru poslovnega razmerja zaupate.

Sem sodijo tudi podatki, ki smo jih pridobili iz zanesljivih javno dostopnih bazah (npr. sodni register, register društev, zemljiška knjiga).

Osebne podatke obdelujemo na podlagi določb Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in avstrijskega amandmaja zakona o varstvu podatkov (nem. Datenschutz-Anpassungsgesetz).

Osebne podatke obdelujemo za izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti, skladno z vašim privoljenjem in za varovanje zakonitih interesov.

Obdelava osebnih podatkov (2. točka 4. čl. GDPR) se izvaja za opravljanje in posredovanje finančnih storitev, predvsem za izvedbo vaših pogodb z nami in vaših zahtevkov ter za vse s poslovanjem in vodenjem kreditne in finančne ustanove potrebne dejavnosti.

Brez navedenih podatkov pogodbe ni možno skleniti in izpolniti.

Namen obdelave podatkov je v prvi vrsti odvisen od konkretnega produkta, v katerega so lahko zajete analize povpraševanja, posvetovanja in izvedene transakcije. Konkretne podrobnosti o namenu obdelave podatkov so navedene v pogodbeni dokumentaciji in v pogojih poslovanja.

 • Obdelava osebnih podatkov je lahko potrebna za izpolnitev različnih zakonskih obveznosti in zahtev nadzornih organov, h katerimi je avstrijska bančna ustanova zavezana.
 • Brez vaših podatkov svojih zakonskih obveznosti ne moremo izpolniti. Primeri so lahko
 • zakonska dolžnost po avstrijskem zakonu o bančništvu, avstrijskem zakonu o preprečevanju pranja denarja (FM-GwG) idr., kot tudi poročanje službi za preprečevanje pranja denarja o sumu pranja denarja (po 16. čl. avstrijskega zakona FM-GwG)
 • nadzorstvena dolžnost Evropske centralne banke, Evropskega bančnega organa itn, kot so posredovanje informacij finančni policiji na podlagi finančnega kazenskega postopka zaradi naklepnega dejanja

Če ste soglašali z zbiranjem svojih osebnih podatkov (1.a odst. 6. čl. GDPR), se podatki obdelujejo le za izbrane namene in v dogovorjenem obsegu določene v izjavi o privolitvi.

Oddano izjavo o privolitvi za zbiranje podatkov lahko za nadaljnjo obdelavo kadarkoli prekličete. To velja npr. za soglasje o strinjanju za obdelavo podatkov za namene neposrednega trženja in oglaševanja, če se s tem kasneje ne bi več strinjali.

 • Po presoji zakonitih interesov (1.f odst. 6. čl. GDPR) banke ali tretje osebe je preko osnovnega obsega pogodbe dopustna obdelava podatkov za potrebe varovanja naših interesov ali interesov tretjih oseb.
 • V naslednjih primerih se opravi obdelavo podatkov za potrebe varovanja zakonitih interesov:
 • reverjanje in optimizacija analize povpraševanja ter direktni marketing
 • oglaševanje ali raziskava trga in javnega mnenja, če niste nasprotovali uporabi podatkov skladno z 21. čl. GDPR
 • video nadzor za zbiranje dokaznega gradiva v kaznivih dejanjih ali kot dokaz na podlagi odredb ali vplačil (npr. na bančnih avtomatih); podatki služijo predvsem za zaščito strank in zaposlenih
 • telefonski posnetki (npr. pri pritožbah)
 • ukrepi za posodobitev poslovanja in za nadaljnji razvoj storitev in produktov
 • ukrepi za zaščito zaposlenih in strank ter lastništva banke
 • ukrepi za preprečitev in boj zoper prevaram (Fraud Transaction Monitoring)
 • na podlagi sodnih postopkov.

Znotraj banke imajo dostop do vaših podatkov tiste službe oz. zaposleni, ki so zadolženi za izvedbo pogodbenih, zakonskih in nadzorstvenih nalog in imajo zakoniti interes.

Posredovanje vaših podatkov je dovoljeno le, ko za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti potrebujemo strokovno podporo. V takih primerih prejemniki vaših podatkov sledijo našim navodilom, razumemo jih kot pooblaščene pogodbene sodelavce in jih zato ne gre razumeti kot tretje osebe.

Naši pooblaščeni pogodbeni sodelavci - predvsem služba za informacijsko tehnologijo - zaposleni v back office-u in klicnih centrih - pridobijo vaše podatke le za izpolnitev zahtevka. Seveda so vse navedene službe zavezane k zaupni obravnavi vaših podatkov in sicer le v okviru posameznih zahtevkov.

Na podlagi zakonskih ali nadzorstvenih dolžnosti so lahko prejemniki vaših osebnih podatkov javne službe in institucije (npr. Evropski bančni organ, Evropska centralna banka, avstrijski Urad za nadzor finančnega trga, finančne uprave itn.).

Kot avstrijska kreditna ustanova smo v zvezi s posredovanjem podatkov tretjim osebam zavezani k varovanju bančne tajnosti in posledično k molčečnosti o vseh informacijah in dejstvih o strankah, katere so nam bile zaupane v poslovnem razmerju ali do katerih imamo dostop.

Vaše podatke lahko posredujemo le v primeru, ko ste nam predhodno dali pisno dovoljenje in nas s tem odvezali bančne tajnosti ali ko smo na podlagi zakona oz. nadzora dolžni in pooblaščeni za posredovanje podatkov.

Prejemniki takih podatkov so lahko druge kreditne in finančne ali primerljive ustanove, katerim za potrebe izvedbe poslovnega razmerja posredujemo vaše podatke (odvisno od pogodbe, so to lahko korespondenčne banke, vaša vprašanja oz. drugo).

Vaše podatke hranimo za celotno obdobje trajanja poslovnega razmerja, torej od izkazovanja interesa do priprave in sklenitve pogodbe, prav tako pa tudi na podlagi zakonskih predpisov o hrambi in dokumentaciji podatkov.

Pri tem upoštevamo splošno in posebno dobo shranjevanja. Po avstrijskem Občem državljanskem zakoniku (ABGB) lahko ti v določenih primerih znašajo tudi do 30 let; splošni rok zastaranja znaša tri leta.

Pravico imate, da lahko kadarkoli zahtevate informacijo, popravek, izbris ali omejitev vaših shranjenih podatkov. Prav tako imate pravico do ugovora zoper obdelavo podatkov in do prenosljivosti podatkov v skladu s pogoji o varstvu osebnih podatkov.

V primeru, da boste uveljavljali svojo pravico po 15. čl. GDPR, boste prejeli pisno informacijo.

Pred tem se morate identificirati, da se prepričamo, da ste upravičeni do teh informacij.

Izpolnite prosim kontaktni obrazec, priložite veljaven osebni dokument in ga pošljite na elektronski naslov

datenschutz@bawagpsk.com

ali prek pošte na naslov

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft
z.H. Abteilung RCD
Wiedner Gürtel 11
1100
 

Vaš zahtevek bomo takoj obravnavali in vam poslali pisni odgovor.

Ob prenosljivosti podatkov se ustvari kopija shranjenih podatkov, vendar podatkov pri družbi BAWAG P.S.K. ne izbrišemo.

Kadarkoli lahko zahtevate popravek napačnih podatkov.

Spremembe sporočite z vlogo za spremembe.

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete prek elektronske pošte na service@paylife.at ali nam pišete po pošti na PayLife Service Center, Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien

Za vsa vprašanja vam je na voljo pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, kateri lahko pišete na elektronski naslov

datenschutz@bawag.at
 

ali na naslov
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft z.Hd. GCD
Wiedner Gürtel 11 
1100 Wien 

Zahtevke lahko obravnavamo le na podlagi popolno izpolnjenega kontaktnega obrazca in kopije vašega veljavnega osebnega dokumenta. 

Izjava o zasebnosti

V nadaljevanju izjave o zasebnosti (v nadaljevanju "izjava") vam bomo pojasnili, kako in kateri podatki obiskovalcev našega spletnega mesta (v nadaljevanju "uporabnik") se pridobivajo in v kakšen namen jih družba BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG (v nadaljevanju "banka") zbira, uporablja, posreduje in razkriva. V izjavi so prav tako predstavljeni ukrepi, ki jih uporabljamo za varnost osebnih podatkov uporabnikov.

Uporabnik se z obiskom spletnega mesta strinja, da banka podatke pridobljeni skladno z izjavo lahko zbira, uporablja, posreduje in razkriva (obdelava podatkov). To sicer ne velja za podatke, za katere po zakonu in po pogodbi velja določilo o nerazkritju.

Banka lahko izjavo kadar koli enostransko posodobi. Na spletu je objavljena vedno zadnja aktualna verzija.

Podatki, ki jih je pridobila banka

banka pridobiva podatke o uporabniku, ko obišče spletno mesto ali ko naroči produkt ali storitev, ki jo ponuja banka. Ta s tem zbira osebne podatke (npr. ime, spol, poštni naslov, elektronski naslov, telefonska ali fax številka), ki jo uporabnik prek spletnega mesta daje na voljo, na primer, ko se vpiše na strani za registracijo ali naročilo produkta. Hkrati spletni strežnik družbe banka določene podatke (npr. IP naslov, spletno mesto, iz katerega je uporabnik dostopal do banka, posamezne spletne strani, ki jih uporabnik obišče, kot tudi datum in trajanje obiska) avtomatsko generira. 

Uporaba piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke. Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se prenesejo na uporabnikov računalnik ob njegovem obisku spletnega mesta. Naloga piškotkov je, da si zapomnijo vedenje uporabnika, kot so obisk spletnih strani, njegove preference, prehajanje med stranmi in/ali nastavitve na obiskanih straneh.

banka piškotke uporablja predvsem v naslednje namene:

 • Shranjevanje uporabnikovih nastavitev jezika in države,
 • statistična obdelava števila uporabnikov in njihovih navad,
 • izboljšanje hitrosti in storitev posameznih spletnih strani.

V nastavitvah brskalnika lahko uporabnik nadzira vedenje piškotkov
O možnostih nastavitev lahko preberete več v priročniku ali v meniju pomoč vašega brskalnika. Če boste piškotke zavrnili, blokirali ali onemogočili, bodo navedene storitve na spletnem mestu delovale le v omejenem obsegu. Poleg tega nekatere dele spletnega mesta ne bodo delovale pravilno.

Povezave

Spletno mesto lahko vsebuje povezave na druga spletna mesta, ki jih ne opravlja ali kontrolira banka. Spletno mesto tretjih strank niso del te izjave. banka za vsebino ali uporabo osebnih podatkov ni odgovorna.

Spletna analiza - uporaba tracking tehnologije

Za analizo obiska spletnega mesta banka uporablja analitično orodje tretjih ponudnikov, kot npr. Google Analytics (ponudnik orodja). banka pri tem ne prevzame odgovornosti ali jamstva za obdelavo slehernega podatka, ki jo izvaja ponudnik orodja.

 

Google Analytics, orodje za spletno analizo družbe Google Inc. ("Google"), uporablja piškotke, besedilne datoteke, ki so shranjene na vašem računalniku in omogočajo analizo vašega obiska spletnega mesta. Informacije, ki jih piškotek ustvari o uporabi spletnega mesta, se praviloma prenesejo in so shranjene na strežnikih družbe Google v ZDA. V primeru, ko je zahtevana anonimizacijo IP naslova, bo vaš IP naslov predhodno okrnjen na območju držav članic Evropskega gospodarskega prostora ali v drugih državah podpisnicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Le v izjemnih primerih bo celoten IP naslov najprej prenesen na strežnik podjetja Google v ZDA in šele tam okrnjen. V imenu družbe easybank bo Google uporabljal te informacije za namen vrednotenja uporabe spletnega mesta, za zbiranje poročil o aktivnostih spletnega mesta in za zagotavljanje drugih s spletnim mestom in z rabo spleta povezanimi aktivnostmi do banka. IP naslov, ki se z orodjem Google Analytics prenese z vašega brskalnika se v določenih primerih lahko združuje z drugimi Googlovimi podatki.

Z ustrezno nastavitvijo v brskalniku lahko shranjevanje piškotkov onemogočite. Vendar pa družba banka opozarja, da zato določenih funkcionalnosti spletnega mesta ni mogoče polno uporabiti. Googlu lahko preprečite zajem podatkov, ki jih izdela piškotek in se nanašajo na uporabo spletne strani (vključno z naslovom IP) ter njihovo obdelavo tako, da si prenesete vtičnik za brskalnik in ga namestite.

Več informacij o tem je na voljo na povezavi http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de oz. na http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (splošne informacije o orodju Google Analytics in o varstvu podatkov).

Z uporabo tehnologije podjetja etracker GmbH na našem spletnem mestu pridobivamo in shranjujemo podatke za namen trženja in optimizacije, iz katerih se pod psevdonimom izdelajo uporabniški profili. Podatki pridobljeni s tehnologijo etracker se brez posebej danega soglasja uporabnika ne uporabljajo za osebno identifikacijo obiskovalca spletnega mesta, prav tako pa se tudi ne združujejo z osebnimi podatki prek nosilca psevdonima.

Pridobivanje in shranjevanje podatkov lahko kadar koli zavrnete. Za preprečevanje zajema podatkov ob prihodnjih obiskih spletnega mesta uporabljajte naslednjo povezavo. Povezava: klikni tukaj http://www.etracker.de/privacy?et=pTm6U3

Z naknadno zavrnitvijo (opt-out) je postavljen piškotek z imenom "cntcookie" tehnologije etracker. Za čas trajanja zavrnitve piškotka ne brišite. Več informacij lahko poiščete v določbah o varstvu podatkov na: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

V skladu s standardi stroke Silverpop uporablja tehnologijo štetja slikovnih pik ("pixels") in druge metode za zbiranje informacij o elektronskih sporočilih, ki jih podjetje pošilja prijavljenim uporabnikom spletnega mesta in prejemnikom elektronskih sporočil, ki jih uporabniki pošiljajo drugim. Skrivanje podatkov v slikovne datoteke, vključene v elektronskih sporočilih v formatu HTML omogočajo, da lahko Silverpop ob povezovanju uporabnikovega računalnika s strežnikom Silverpop aktivira slikovne datoteke, s čimer lahko Silverpop posname in shrani informacije, kot so npr. elektronski naslov ter datum in ura, ko je uporabnik videl pošto, če program za elektronsko pošto lahko sprejema HTML in druge protokolne informacije. Silverpop uporablja te informacije za optimizacijo prenosa vseh naslednjih sporočil posebnim prejemnikom in za prenos informacij prijavljenim uporabnikom o informacijah, ki so jih ti poslali prek sistem Silverpop.

Funkcijski piškotek storitve Silverpop beleži IP naslove v dnevniških datotekah za analizo trendov, za pomoč pri diagnozi težav z lastnimi strežniki in za nadzor nad prometom/rabo, z namenom strankam in obiskovalcem naše spletne strani nuditi boljše storitve.

Funkcijski piškotek storitve Silverpop omogoča glede na interese uporabnika boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani, kot tudi boljše delovanje ob uporabi naših produktov in storitev. Piškotki so majhne datoteke, ki se naložijo na uporabnikov računalnik, vezana na statistične podatke o uporabniku. Piškotek ne zbira osebnih podatkov povezana s produkti in elektronskimi sporočili storitve Silverpop. Uporabniki se lahko kadar koli odločijo, da piškotka ne sprejmejo, s čimer pa je uporaba nekaterih produktov in storitev, ki jih ponuja Silverpop lahko okrnjena.

Za pošiljanje e-novic uporabljamo orodje CleverReach (ponudnik je CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede). Z orodjem CleverReach lahko organiziramo in pošiljamo e-novice. Podatki, kot npr. naslov elektronske pošte, so za pošiljanje e-novic shranjeni na strežnikih družbe CleverReach v Nemčiji oz. na Irskem.

S pomočjo orodja CleverReach lahko prek poslanih e-novic sledimo uporabnikovim interesom. Beležimo število vpogledanih e-novic in klikov na povezave v e-novici. S pomočjo spremljanja konverzij (t.i. conversion tracking) lahko vidimo, ali je bila določena začeta akcija (npr. nakup produkta na našem spletnem mestu) tudi zaključena. Več informacij o analizi podatkov z orodjem CleverReach za e-novice je na voljo tukaj: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Zbiranje podatkov je dovoljena na podlagi vaše privolitve (1.a odst. 6. čl. GDPR). Privolitev lahko kadar koli prekličete, saj vam je dana možnost odjave v vsaki poslani e-novici. Odjava ne vpliva na zakonitost že opravljene obdelave podatkov pred zahtevo za odjavo.

Vaše podatke, pridobljeni z naročanjem na e-novice ostanejo do preklica shranjene, po odjavi od e-novic pa so izbrisane z naših strežnikov in s strežnikov CleverReacha. Drugi, že prej pridobljeni shranjeni podatki (npr. e-poštni naslov za poslovno komuniciranje) ostanejo nedotaknjeni. Več o določilih zasebnosti si lahko preberete na strani CleverReacha na: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Uporaba targeting tehnologij

S piškotkom merimo uspešnost in optimizacijo našega oglaševanja. V ta namen uporabljamo kampanjo spremljanja konverzij Facebooka, twyna in Google AdWordsa. Piškotek se prenese, ko dostopate do oglasa prek Facebooka (npr. pasica) ali ko kliknete na oglasno sporočilo prikazano na Googlu. Piškotek vsebuje edinstven ID. V njen ni shranjenih identifikatorjev (npr. poln IP naslov, ime in priimek, poštni naslov, elektronski naslov) prek katerih vas bi bilo mogoče prepoznati. Lahko pa pri banka in PayLife s pomočjo edinstvenega ID-ja sledimo, prek katerega oglasa ste nas opazili.

Ko uporabnik obišče določene spletne strani družbe banka in spletno mesto PayLife, in čas seje še ni potekel, lahko Facebook, Google, twyn in banka  sledijo, da je uporabnik kliknil na oglas ali na pasico in bil preusmerjen na omenjeno stran. S tem stranka prejme piškotek, ki ima maksimalno veljavnost trajanja do 120 dni.

banka se v sklopu Facebooka, Google AdWordsa in twyna poslužuje tudi ponovnega trženja ("remarketing"). Facebook, Google in twyn vklopijo oglas in pasico na spletnih mestih in uporabljajo v ta namen shranjene piškotke na podlagi predhodnega obiska uporabnika tega spletnega mesta. Tudi tukaj piškotki ne vsebujejo informacij, s katerimi bi bilo možno uporabnika identificirati. Z uporabo spletnega mesta www.paylife.at se strinjate z obdelavo podatkov pridobljeni prek Facebooka, Googla in twyna na zgoraj opisani način in namen. Opozorili bi radi, da sledijo Facebook, Google in Adform smernicam za varstvo podatkov, ki so neodvisne od določil www.paylife.at. Pred uporabo našega spletnega mesta se seznanite še z določili varstva podatkov Facebooka, Googla in Adforma.

Uporabniki, ki ne želijo biti vključeni v spremljanje konverzij in ponovno trženje, lahko to določijo v nastavitvah brskalnika ali pa se odjavijo iz posamezne storitve.

 

To spletno mesto uporablja t.i. targeting tehnologijo partnerja twyn group GmbH. S pomočjo te tehnologije lahko spletne uporabnike, ki so že obiskali naše teme, produkte in naše storitve nagovorimo na spletnih mestih oglaševalskih partnerjev z ustreznimi oglasi. To nam omogoča piškotek in analiza prejšnjih navad uporabe našega spletnega mesta. Personalizacija storitev poteka povsem anonimno. Osebni podatki se s tem ne shranjujejo, niti se ti ne povežejo s podatki iz profila uporabnika.

Pridobivanje in shranjevanje podatkov lahko kadar koli za naprej prekličete. Odjavo opravite s klikom na povezavo: http://et.twyn.com/html/datasafe.html

Na naših spletnih straneh so vgrajeni tagi za ponovno ciljanje, torej nagovarjanje obiskovalcev spletne strani socialnega omrežja Facebook Inc., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, ZDA oz. če imate stalni naslov v Evropski uniji, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska. Tagi za ponovno ciljanje se s pomočjo piškotka in t.i. tracking buga realizira na spletni strani. Pri obisku naše spletne strani se prek taga za ponoven priklic obiskovalca ustvari direktno povezavo med brskalnikom in strežnikom Facebooka. Facebook prejme informacijo, da je vaša končna naprava obiskala našo stran, ki je s tem dodana retargeting listi uporabnikov (uporabniki, ki so obiskali našo spletno stran). Dobljene podatke lahko uporabljamo za ciljano prikazovanje oglasov na spletnih straneh, ki jih je vaša končna naprava obiskala. Kot ponudniki teh strani pa nimamo vpogleda v vsebino prenosa podatkov in njeno uporabe s strani Facebooka.

Več podatkov o tem lahko najdete v Facebookovi izjavo o zasebnosti na https://www.facebook.com/about/privacy/. V kolikor ne želite ponovnega trženja ("remarketing")/ponovnega nagovarjanje kot obiskovalca spletne strani ("retargeting"), lahko to nastavite na https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/